What is Jin Zhang's full name?

张晋

Jin Zhang nickname(s):

Max Zhang

Jin Zhang date of birth:

May 19, 1974

How old is Jin Zhang?

49

Where was Jin Zhang born?

Chongqing

How tall is Jin Zhang?

5' 9" (175 cm)

What color is Jin Zhang's hair?

Black

Is Jin Zhang gay or straight?

Straight

What is Jin Zhang's ethnicity?

Asian

What is Jin Zhang nationality?

Chinese

What is Jin Zhang's occupation?

Actor