Liu Jing date of birth:

December 7, 1963

How old is Liu Jing?

60

Where was Liu Jing born?

Ngawa Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture, Sichuan

Liu Jing body shape:

Average

What color are Liu Jing's eyes?

Brown - Dark

What color is Liu Jing's hair?

Brown - Dark

Is Liu Jing gay or straight?

Straight

What is Liu Jing's ethnicity?

Asian

What is Liu Jing nationality?

Chinese

What is Liu Jing's occupation?

Actor

Short Biography

Liu Jing (simplified Chinese: 刘劲; traditional Chinese: 劉勁; pinyin: Liú Jìng; born 7 December 1963) is a Chinese actor.